Marulda %50 verim artışı | Domateste %37 verim artışı | Dönümde 14.5 Ton Domates