Şirketimiz son yıllarda nanoteknoloji alanında yaptığı yenilikçi çalışmalarla hem doku iyileştirici etkileri sağlamak hem de doğaya çevreye zarar vermeden insan hayvan ve bitki sağlığını koruyan ürünler geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Nanoteknolojinin sağladığı avantajlarla daha az dozlarda daha etkin şekilde dokulara müdahale etmek mümkündür. Aynı zamanda bakteri ve virüs gibi çok küçük mikroorganizmalarla mücadele etmek daha kolaydır.

New Antibacterial Agent: Nanobubble Ozone Stored in Liposomes: The Antibacterial Activity of Nanobubble Ozone in Liposomes and Their Thymol Solutions

P. E. AlkanORCID Icon, M.E. GüneşORCID Icon, C. ÖzakinORCID IconA. Ü. SabanciORCID Icon
Geliştirdiğimiz solüsyonların doku iyileştirici etkileri fare deneylerinde kanıtlanmıştır. Bu çalışmalarda normal dokuya hasar oluşturmayan ancak dokuları uyararak kollojen sentezini arttıran, kıl folikül gelişimini arttıran, bağ doku gelişimini sağlayan sonuçlar elde edilmiştir.

Nanoparticle Liposomes: A New Strategy in Bacterial Infections

Perihan Erkan-Alkan, M. Ertan Güneş, Cüneyt Özakın, A. Ümit Sabancı
Yapılan yara tedavisi çalışmalarında doku iyileşmesinin kontrol gruplarına göre çok daha etkili olduğu görülmüştür. Kıkırdak hasarına karşı yapılan çalışmalarda kıkırdak iyileşmesinde hyaluronik aside ve kontrol grubuna göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Arı sağlığının korunması amacıyla yapılan çalışmalarda nosema hastalığında arılara gıda takviyesi olarak verilen solüsyonların tedavide etkin olduğu görülmüştür.

Balarılarının Nosema ceranae ile enfeksiyonunda Origanum minuti¬orum, Artemisia absinthium, ozon (nano) solüsyonu ve kombinasyonlarının etkinliği

ÖZÜİÇLİ M., Sabancı A., AYDIN L., GİRİŞGİN A. O., GİRİŞGİN O
Bitki koruma amacıyla yapılan çalışmalarda kırmızı örümcek hastalığında etkin sonuçlar alınmıştır. Solüsyonlar aynı zamanda bitki gelişimi üzerine de etkili olmaktadır. Bitki köklerini etkileyen nematodların tedavisinde de etkin sonuçlar çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Gıdaların korunması amacıyla oluşturduğumuz solüsyonlar kurutulmuş gıdalarda bakteri mantar ve akar oluşumunu engellemektedir. Bu solüsyonların insan sağlığı üzerinde kullanılan diğer koruyucu maddeler gibi zararlı olmadığı, tam tersine faydalı etkileri bulunmaktadır.

Nano-ozon Solüsyon Formülasyonun Kuru Kayısılarda Zararlı Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)’in Biyoloji Aktivitelerine Etkisi

A. Pınar BALTA, Nabi Alper KUMRAL, Ahmet Ümit SABANCI
Daha önce yapılan çalışmalar ozon gazının akara karşı zehirli özelliğinden dolayı kuru meyvelerde mücadele amaçlı olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Ancak, ozon gazının hızlıca O2 ve O‘ye parçalanması nedeniyle kısa kalıcılık özelliği, bu gazın akarın mücadelesinde kullanımını sınırlamaktadır. Bu çalışmada, yeni bir nano-ozon solüsyonu olan Genoxyn nanotech’in bu zararlı akar üzerindeki biyolojik aktiviteleri araştırılmıştır. Araştırmada formülasyonun akar üzerinde öldürücü [lethal konsantrasyonlar (LC), lethal zaman (LT)], uzaklaştırıcı ve yumurta bırakmayı engelleyici etkileri ve kalıcılığı değerlendirilmiştir.

Can Nanobubble Ozone Liposomes be a New Agent in the Fight Against Foodborne Infections?

P. E. Alkan, M. E. Güneş and A. Ü. Sabanci

Son çalışmalarımız ile geliştirdiğimiz solüsyonlar hem bakterileri hem de covid 19 virüsünü ve diğer virüsleri etkisiz hale getirmektedir. Dokuya hasar yapmayan aynı zamanda dokuda iyileştirici etkileri olan bu solüsyonların vücudun giriş yerlerinde barier solüsyon olarak kullanılması vücuda bakteri virüs ve mantarların girişini engelleyecektir. Bu amaçla ürünler geliştirilmektedir.

Nanobubble Ozone Stored in Hyaluronic Acid Decorated Liposomes: Antibacterial, Anti-SARS-CoV-2 Effect and Biocompatibility Tests

Ahmet Umit Sabancı, Perihan Erkan Alkan, Cem Mujde, Hivda Ulbeği Polat, Cemre Ornek Erguzeloglu, Atil Bisgin, Cuneyt Ozakin, and Sehime G Temel
Elde edilen solüsyonlar hem insan vücuduna zarar vermemekte hem de bitki ve hayvan sağlığında kullanılan toksik maddelerin yerine kullanılabilecek potansiyele sahiptir.

%2 Çinkoklorürlü Nanobaloncuklu Lipozomlar: Bakteriyel Enfeksiyonlarla Mücadelede Yeni Bir Çıkış Yolu mu?

Güneş M. E., Erkan Alkan P., Sabancı A. Ü., Özakın C.
2nd AL FARABI INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES May 2-4, 2021 / ‘Nakhchivan’ University, Azerbaija, Nahçıvan, Azerbaycan, 2 – 04 Mayıs 2021, ss.219-221