Tarımsal ilaçlar, tarım sektöründe kullanılan kimyasal maddelerdir ve bitki hastalıkları, zararlı böcekler, yabancı otlar gibi tarımsal üretimi olumsuz etkileyen faktörlere karşı mücadelede kullanılırlar. Tarımsal ilaçlar genellikle pestisitler olarak da adlandırılır ve bitkileri korumak, verimliliği artırmak ve ürün kayıplarını azaltmak amacıyla kullanılır.

Tarımsal ilaçlar şu kategorilere ayrılabilir:

  1. İnsektisitler: Zararlı böcekleri kontrol etmek amacıyla kullanılır.
  2. Fungisitler: Mantar hastalıklarına karşı kullanılır.
  3. Herbisitler: Yabancı otları kontrol etmek amacıyla kullanılır.
  4. Akarisitler: Akarları kontrol etmek için kullanılır.
  5. Nematisitler: Nematodlara karşı kullanılır.

Tarımsal ilaçlar genellikle çeşitli aktif bileşenleri içerirler ve bu bileşenlerin bitkiler üzerindeki etkileri, kullanım dozları ve uygulama yöntemleri belirli bir bitki koruma ürününe bağlı olarak değişebilir. Tarımsal ilaçların kullanımı, çevresel etkileri ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel riskler göz önüne alınarak dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, entegre zararlı yönetimi gibi sürdürülebilir tarım uygulamaları da tercih edilmelidir.